Những Mảnh Đời Sau Song Sắt - Slices Of Life BEHIND BARS (Song Ngữ Anh Việt / English Vietnamese)
Giới thiệu với bạn bè
4 items left
Nhà Sản Xuất - Producer
Tiếng Quê Hương
Tác giả - Author
Phạm Thanh Nghiên
Unit Price - Giá Đơn Vị
$25.00
Quantity - Số lượng
Giới thiệu - Description
Những Mảnh Đời Sau Song Sắt - Slices Of Life BEHIND BARS - A memoir By A Female Prisoner Of Conscience: "... Ở mức độ nào đó, tôi viết nó không chỉ với vị trí của một cựu tù nhân lương tâm, mà với tâm thế của một tù nhân dự khuyết. Chừng nào tự do chưa đơm hoa kết trái trên quê hương Việt Nam, những chuyện tù của tôi mãi mãi còn dang dở. Đọc xong cuốn sách này, xin bạn hãy dành một khoảnh khắc của lòng mình để tưởng nhớ những tù nhân đã bỏ mình trong các nhà tù trên khắp mọi miền đất nước. Và nhớ đến những người vì khát vọng tự do mà chấp nhận bị đọa đày trong lao ngục. Cuối cùng tôi muốn nói với bạn rằng, khi bạn cầm trên tay cuốn sách nhỏ Những Mảnh Đời Sau Song Sắt của tôi, hay của bất cứ người tù nhân lương tâm nào, bạn thật sự là người can đảm."