Home  Tài Khoản  Liên Lạc  Giỏ Hàng  Thanh Toán
English   
Sách
  Search Advanced Search 
Login
 
 

 

  Một Cơn Gió Bụi - Hồi Ký Trần Trọng Kim Về Một Giai Đoạn Lịch Sử Đau Thương (Hồi Ký Trần Trọng Kim)
 
Tác giả: Lệ Thần Trần Trọng Kim
Giá: $20.00
 
 
Số lượng:  
Tóm lược
- Đây là cuốn hồi ký mà cũng là sử liệu đáng quý từ một sử gia chân thật, và một chính trị gia bất đắc dĩ, về một giai đoạn nhiễu nhương của đất nước. Trần Trọng Kim Hồi Ký kể lại mọi sự một cách chân phương với văn phong đơn giản súc tích cố hữu, nhưng cũng có sự phê phán đĩnh đạc về thái độ của người Nhật, người Pháp, về tư cách và khả năng của nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó, từ Hoàng đế Bảo Đại cho tới các lãnh tụ phe quốc gia và những kẻ trở cờ ở giữa,
- Lời phê phán xác đáng nhất, mang tính chất tiên tri và có giá trị cho đến ngày nay, được Trần Trọng Kim giành cho người cộng sản, cho cái tội cõng rắn cắn gà nhà mà ông muốn tránh khi từ chối không cho quân Nhật tiêu diệt lực lượng Việt Minh thời đó còn trứng nước mà đã đẩy dã tâm,..
Nhà sản xuất: Sống XB
Thông tin thêm
265 TRANG , XUẤT BẢN NĂM 2015 , BÌA: MEM

 
 

Secure Sites
 
 

 

 

 
Term of Service - Refund/Return Policy - Privacy Policy - Copyright © Tu Luc 2007 All rights reserved