Home  Tài Khoản  Liên Lạc  Giỏ Hàng  Thanh Toán
English   
Chủ Đề
  Search Advanced Search 
Login
  Trang chủ  > Liên Lạc
 

 

Liên lạc với Tự Lực
Tự Lực toạ lạc tại:
14318 Brookhurst St
Garden Grove CA 92843
Tel: (714) 531-5290
Toll Free: 1.888.204.7749
Fax: (714) 531-2280
E-mail: buybooks@tuluc.com
Important Policies
Terms of Service
Refund/Return Policy
Privacy Policy
Mua hàng qua cửa hàng điện tử (Internet)
1. Bỏ hàng vào giỏ
- Quý vị nhấn vào nút Mua hàng trên trang tìm kiếm hoặc chi tiết mặt hàng
2. Thanh toán đơn đặt hàng
- Quý vị nhấn nút Thanh Toán trên trang giỏ hàng hoặc chọn Thanh Toán trên menu phía trên cùng bên phải
3. Nếu quý vị chưa đăng nhập tài khoản
- Quý vị sẽ được yêu cầu đăng nhập tài khoản
Lưu ý: nếu quý vị là khách hàng mới thí quý vị được yêu cầu đăng ký tài khoản với chúng tôi. Hãy chọn Đăng Ký trên trang đăng nhập để đăng ký tài khoản
4. Quý vị chọn phương thức giao hàng và phương thức thoanh toán
5. Quý vị chọn Tiếp Tục để hoàn tất quá trình mua hàng tại cửa hàng của chúng tôi
6. Vào lúc này, quý vị sẽ nhận được email về đơn đặt hàng của quý vị
Quý vị có thể in đơn đặt hàng khi chọn In thông tin đơn đặt hàng
Mua hàng qua điện thoại
Quý vị có thể mua hàng khi gọi số Tel: (714) 531-5290. Nhân viên chúng tôi sẽ tận tình phục vụ quý vị.
Đăng ký tài khoản
Quý vị có thể đăng ký tài khoản với chúng tôi bằng 2 cách sau
* Đăng ký trong lúc tính tiền khi quý vị mua hàng lần đầu tiên với chúng tôi.
* Hoặc chọn Tài Khoản , sau đó chọn Đăng Ký trên trang đăng nhập.
Quý vị chỉ cần cung cấp những thông tin cần thiết được đánh dấu bởi (*) và nhấn nút Đăng Ký
Nếu quý vị có những câu hỏi, yêu cầu hoặc thắc mắc liên quan đến Tự Lực, quý vị có thể gọi số: (714) 531-5290. Nhân viên của chúng tôi vui lòng phục vụ quý vị.
Những chức năng mới của Web
1. Kiểm tra tình trạng của đơn đặt hàng (order)
2. Ghi nhớ những sản phẩm yêu thích
3. Nhận email thông báo cho những sản phẩm hết hàng ngay khi Tự Lực có hàng
English version note
We are currently working on English verion, will be available sooner. If you have any question or concern please contact us at:

Tel:  (714) 531-5290
Toll Free: 1.888.204.7749
E-mail: buybooks@tuluc.com

Thank you very much for your interesting and visting www.tuluc.com
We're appreciated your bussiness.

Tuluc Bookstore.

Secure Sites
 
 

 

 

 
Term of Service - Refund/Return Policy - Privacy Policy - Copyright © Tu Luc 2007 All rights reserved